GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

In het teeken van dit woord uit Openbaringen 3 : 11 stond de Schooldag van de Theologische Hoogeschool te Kampen. Een „schooldag" die alle voorafgaande' schooldagen, wat de opkomst aangaat, achter iich gelaten heeft. Meer dan 8000 bezoekers uit alle deelen des lands waren samengestroomd, zoodat o ...

De Reformatie
P. D.
W. SCHEELE.
24066 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Er zijn nog synodocraten met herinnering. In „Provinciaile Kb'. Utrecht" (synodocratisch) schrijft ds A. Zwaan van Breukelen over het blad der bezwaarden binnen de synodocratie. We lezen o.m.: De verschijning van dit blad op zichzelf heeft mij verbaasd. En h ...

De Reformatie
K. S.
GUUS BAKKER.
K. S.s
P. D.
8931 woorden
Kerkrecht: Veel kerk en weinig recht?

Kerkrecht: Veel kerk en weinig recht?

(II, slot) Dat „De Reformatie" inderdaad refol-meerend' freeft gewerkt blijkt, om ons in dit artikel daartoe te bepalen, uit de leiding die ze gaf inzake Christus' koningST rechten in Zijn kerk. Maar daarbij zien we niet op menschen; 'tis ook hier: Hem, uit Wien aU ...

De Reformatie
P. D.
5001 woorden
Trouwelooze verlating van den dienst enz. enz.

Trouwelooze verlating van den dienst enz. enz.

In De Reformatie van 28 Mei schreef Prof. Deddens een artikel over trouwelooze verlating van den dienst, dat kort gezegd hierop neerkomt: A. de bedoelde uitdrukking in art. 80 DiK.O. heeft alléén betrekking op Dienaren des Woords, dus niet . cp Ouderlingen en Diakenen "tbewijs: in den Lati ...

De Reformatie
LEPUSCULUS VALLENSIS.
P. D.
3104 woorden
„VAN SCHORSING TOT ZALIGSPREKING”

„VAN SCHORSING TOT ZALIGSPREKING”

Een laatste appèl van Prof. HOLWERDA, als met stervende hand geschreven. Een ernstig beroep op de Synodocratfe om waar te zijnHier volgt het laatste artikel van de hand van Prof. Holwerda: een laatste appèl aan het adres der synodalistische scribenten, waar te zijn; een laatste dringend be ...

De Reformatie
P. D.
2891 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(VIII, slot) Indien, gelijk gezegd is, ^^') de beslissing over het ontwer{)-kerkorde zal moeten vallen op het meer algemeens principiëele terrein van de apostolische visie als zoodanig, dan is dit ontwerp voor ieder, die zich buigt voor Gods Woord, onaanvaardbaar. ...

De Reformatie
P. D.
2700 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(III) De Heilige Schrift bindt dus het Apostelschap aan bepaalde personen, niet aan de kerk. De apostelen ontvingen, boven en in onderscheiding van de andere discipelen bijzondere gaven des Heiligen Gepstes; hun dienst in de kerk is éénmalig, fundamenteel, universe ...

De Reformatie
P. D.
2535 woorden
DE ORDE DER KERK

DE ORDE DER KERK

In een vrij omvangrijk werk van niim 350 bldz. heeft Dr F. L. Bos onder bovenstaanden titel kerkelijke besluiten, vanaf den eersten tijd der reformatie in de zestiende eeuw tot op heden, verzameld, en ze gerangschikt onder de respectieve artikelen der K.O. Daartoe is hij „bij wijs van spreken, de ...

De Reformatie
P. D.
2477 woorden
IN WELKEN WEG DAN OOK

IN WELKEN WEG DAN OOK

„De' Wachter" van 8 October bevat van de hand van Ds B. A. Bos o.a. het volgende: „In „De Reformatie" van 25 September heb ik stellig wel „de volle laag" gekregen. Als inzet op het „Schooldagoffensief" heeft Prof. Schilder al zijn reservetroepen „in het veld gebracht!', en alle geschut „in ...

De Reformatie
P. D.
2448 woorden
De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk in de praktijk

De nieuwe Kerkorde van de Ned. Herv. Kerk in de praktijk

KERKELIJK LEVENOp 1 Mei zal het een jaar geleden zijn, dat in de Hervormde Kerk de Nieuwe Kerkorde werd ingevoerd, door zovelen begroet als het nieuwe, blijde lente-geluid. Heeft de voorlopige uitslag aan de verwachting voldaan? Enkele reacties.Dr G. P. van Itterzon schrijft ...

De Reformatie
P. D.
P. DEDDENS
2279 woorden
van 11