GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Te Jeruzalem. Het is niet zonder reden, dat, onder de dingen waarover Jezus met Zijn discipelen in de dagen vóór Zijn hemelvaart bezig was, bovenal genoemd wordt: — de belofte des Heiligen Geestes.Immers op de komst va, n don Geest wachtte nu alles.He ...

23 april 1937
De Reformatie
v. A.
959 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige arbeid. Hel staat er wel wat achteraf, als een minder belangrijk aanhangsel, — dat van die andere discipelen. Reeds de uitdrukking „de anderen" zet Ih'en en hun handeling eenigszins in de achterhoede. Voorop staan de namen van Johannes en Petrus. Zij worden ...

16 april 1937
De Reformatie
v. A.
772 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Liefde. Dat was een heerlijke sprong van Simon Petrus. Johannes moge, door zijn heilige kennis, het eerst den Meester in de verte kunnen ontdekken, maar Petrus is het eerst BIJ Jezus.Het was te verwachten.Reeds om zijn natuurlijken aanleg. Hij ...

9 april 1937
De Reformatie
v. A.
775 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Kennis. Waarom is het toch Johannes geweest, en niet een der andere discipelen, die den Meester het eerst herkende? Wij weten wel, dat het Gods Geest was, die hem het oog opende; maar deze verlichting zal toch niet zijn omgegaan buiten de gaven, die ...

2 april 1937
De Reformatie
v. A.
832 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Paaschfeest. De Opstanding van Jezus Christus uit ide dooiden is eenerzijds vol felle schittering. Hemelsch licht flitst omlaag, de schoot der aarde schokt, bliksemende engelengestalten verschijnen bij het graf; — de Opstanding vangt aan in ontzagwekkende majesteit ...

26 maart 1937
De Reformatie
v. A.
705 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Van AUv af. Het is een liefelijke gebeurtenis als Israël, op zijn woestijnreis naar Kanaan, uit Gods hand een proeve ontvangl der weelde van het land waarheen het op weg is. Immers brengen de verspieders bij hun terugkomst een druiventak met zwai'e trossen mede. De ...

7 augustus 1936
De Reformatie
v. A.
805 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De weldaafl der diepten. Welk een zegenende gave Gods is het loch, als we in diepten bidden mogen.Diepten kent elk menschenleven. Er is niemand, wiens weg uitsluitend over de hoogten gaat; maar ieder wordt op bestemde tijden door Gods hand geleid in de laagt ...

31 juli 1936
De Reformatie
v. A.
681 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Onopgemerkte genezing. Het is een teeder beeld, dat den profeet hier voor oogen staat.Er is een moeder, die een schreiend kindje op den arm heeft. Zij had hel willen leeren loopen, maar het was gevallen en had zich pijn gedaan. En nu sust moeder het leed. Ze ...

24 juli 1936
De Reformatie
v. A.
981 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Niet onder de doornen. Braakland is geen woestijn. De woestijn ligt daar onbeheerd, zonder eigenaar; er is nimmer aan haar gearbeid. Ze kan prachtig zijn in haar eindelooze welving en eenzame woestheid. Maar braakland heeft geen schoons. Het is akkerland, doch dat ...

28 februari 1936
De Reformatie
v. A.
986 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Koningsrecht. Christus' Koningsrecht komt voort uit Zijn Priesterschap.Reeds is dit te zien in den gang van Zijn leven.i iWiel is Christus Koning en Priester tegelijk'. Tot beide ambten is Hij van eeuwigheid gezalfd. Niettemin is er in Zijn levenswerk ©en ze ...

21 februari 1936
De Reformatie
v. A.
831 woorden
van 9