GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1915-12-26
„Wachter, wat is er van den nacht?"

„Wachter, wat is er van den nacht?"

[O U D E J A AR]. De last van Duma. Men roept tot mij uit Seïr: achter, wat is er van den nacht? wachter, - wat is er van den nacht? Jesaja 21 : 11.Een somberheid als van den nacht omzweeft ook nu weder het leven der volken. Donkere wolken doen telkens weer ...

De Heraut
Dr. A. K.
3862 woorden
Het antvtroord  van Prof. van Bakel.

Het antvtroord van Prof. van Bakel.

Prof. van Bakel zond ons het volgende schrijven, dat, al vergt het wat veel van onze plaatsruimte, toch bereidwillig door ons opgenomen wordt om het audi et alteram partem toe te passen. Statistiek der theologische studenten aan de Vrije Universiteit. De leze ...

De Heraut
H. A. VAN BAKEL.
DR. H. H. K.
2389 woorden
„Zijne goedertierenheid is in der  eeuwigheid".

„Zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid".

[NIEUWJAAR]. Looft den HEERE, want Hij is goed; want zijne goedertierenheid is in der eeuwigheid. Psalm 136 : 1. Bezielend schoon blijft nog steeds in Ufule Tom de teekening van de in den slavenoorlog, eindelijk vrijgekomene slavin, ...

De Heraut
Dr. A. K.
1273 woorden
Er is in den laatsten

Er is in den laatsten

Amsterdam, 23 December 1915.Er is in den laatsten tijd van meer dan een. zijde in onze kerkelijke pers geschreven over de oorzaken waaraan het te wijten is, dat er zoo weinig studenten voor de studie der Theologie zich aanbieden, terwijl toch de behoefte aan predikanten blijkens het toenem ...

De Heraut
1566 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Biddende Staatslieden. De president der'Vereenigde Staten van N.-Amerika heeft, toen hij eenige maanden geleden met zijn ministers vergaderd was om te beraadslagen over eene netelige quaestie, gezegd, dat hij niet wist wat zijn raadsleden bij zulke gelegenheden deden, maar dat hij gewoon was, eer ...

De Heraut
WINCKEL
923 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

Ill hartelijken dank ontvaugen van de familie ten H. te Hilversum f 20; van S. S. muntbiljet van ƒ 10.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
22 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

KERSTFEEST. Ons is geboren 't Van God verkoren. Heilig, heerlijk Kindekijn. Waar 't niet geboren, - Wij waren verloren. . - " Laat ons vroolijk, vroolijk zijn.Met liederen als deze spraken vijf en' meer eeuwen geleden de geloovigen iu de kerken onzes lands h ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
913 woorden
Buitenland

Buitenland

Turkije. Armenië.Het bericht, dat er duizenden bij duizenden Armenische Christenen door de Mahomedaansche Turken vermoord werden, heeft in breede kringen ontroering en verontwaardiging gewekt. Later werd gemeld, dat de Armeniërs, tegen het Turksche gezag in opstand gekomen waren, zoodat he ...

De Heraut
531 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De IVaarheidsvriend drijft ietwat den spot met de wijze, waarop de modernen den laatsten tijd bezig zijn hun eigen lof te bezingen. Zoo noemde een hunner voormannen hen »de room van de Kerk«. De Waarheidsvriend zegt*er dit van: De modernen zijn in den laalsten tijd druk bezig geweest om me ...

De Heraut
1944 woorden
Officiele Berichten

Officiele Berichten

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Apsldoorn: Vrijdag sprak alhier de heer Jac. van Oversteeg', daartoe uitgenoodigd door het Comité voor de Vrije Universiteit.voor de Vrije Universiteit. Nadat Ds. A. Boekenoogen de samenkomst met gebed geopend ...

De Heraut
Ds. JOH
S. LANGEN
Ds. P. VAN HOVEN
J. J. WESTERBEEK- VAN EERTEN
Assessor.
951 woorden
van 4