GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
C. MULDER
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting idt het Kerkblad van 9 Aug. 1895, Vergadering der Classis Zwolle, gehouden r Aug. '95.Alle kerken zijn vertegenwoordigd, behalve Blokzijl. In het moderamen nemen zitting Ds, Ploos van Amstel praeses, S. O. Los scriba.Wordt verslag uitgebracht aangaande de Prov. ...

De Heraut
P. BIESTERVELD
C. MULDER
413 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verhorting uit het Kerkblad van 23 Aug. 1895.Vergadering der Classis Edam, 15 Aug. 1895.Door Ds. H. Louman Beijer, praeses der vorige vergadering, wordt de vergadering geopend op de gewone wijze.Deputaten kerkvisitatoren brengen rapport uit. Naar aanleiding van het rappor ...

De Heraut
P. BIESTERVELD
C. MULDER
457 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met Verker ting uit het Kerkblad van 8 Sept. Kort verslag der Vergadering van de Classis Beilen, gehouden ie Dwingelo 22 Aug. 1893.Een kerkeraad deelt mede, dat zich in zijne gemeente een dooplid bevindt, dat zeer ongeregeld leeft en voor vermaning onvatbaar ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
C. MULDER
539 woorden
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 3 /till 1896. Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg, gehouden te Klundert, i6 en 17 Juni 1896. De bedienaar des Woords der roepende kerk, Ds. J. H. Feringa, opent op gebruikelijke wijze de vergaderi ...

De Heraut
P. J. DE KRUIJTER.
Secr. V. h. Doc. Coll
C. MULDER
648 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 26 Juli 1895.De Classis Almkerk, 3 Juli 1895 te Nieuwendijk gehouden, Sleeuwijk rapporteert over den arbeid te Woudrichem. Met dank aan den Heere werd medeged eeld, dat] eene gift van ƒ 300 van een broeder te Giessendam voor deze zaak was in gekom ...

De Heraut
C. MULDER
G. KEIZER
C. LINDEBOOM
751 woorden
Gevaarlijke collectanten.

Gevaarlijke collectanten.

Gelijk men weet, gaat de heer A. Vermeulen nu en dan den boer op om te collecteeren.Niet voor een school noch voor een Christelijke vereeniging, maar voor zichzelf.Hij wil Dienaar des Woords worden, en heeft daarvoor geld noodig, en vraagt nu dat men hem hclpe.Tot dusver schi ...

De Heraut
DR. H. BAVINCK
C. MULDER
P. VERKUIJL
KUYPER.
1079 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhoriing uit het Kerkblad van 19 Juli 1895.Kort verslag van de Vergadering der Classis Breukelen, 11 Juli 1895.Door Ds. Maan, consulent der roepende kerk te Kockengen, wordt de vergadering op de gewone wijze geopend.Uit sommige kerken komen verblijdende mededeelingen, t ...

De Heraut
C. MULDER
1120 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli.Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli. Kort verslag van de Classis Amersfoort, gehouden teBaarnden'iiden Juli 1893. Ds. C. van Proosdij is de volgens rooster aangewezen Praeses.Uit de debatten ov ...

De Heraut
C. MULDER
1134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 October. Classis Alkmaar. Zending. Op de Ciassls-vergadering, die Juni II. te Broek op Langendijk gehouden is, is besloten, bij het korten der dagen in den Helder eene Conferentie te houden, met ...

De Heraut
D. BAKKEN.
Dr. H. BAVINCK
C. MULDER
1142 woorden
van 2