GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

206 resultaten
Filteren
van 21
HOOGENBIRK
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OM EEN PENNING. II. EEN HELPER. Op den morgen dan waarvan reeds gesproken is, stond tegen negen uur een groepje jongens en meisjes van verschillenden leeftijd bij den dorpsput. Blijkbaar waren zij niet ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1109 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OM EEN PENNING. I. IN HET DORP. Vriendelijk lag het dorpje, waarheen we ons wilden begeven, zich te koesteren in de warme zomerzon. De dag — 't was nog niet laat — beloofde heet te worden, al was het n ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1029 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. W. H. te D. vraagt:In het boek van T. M. Looman, „Gids voor den bijbellezer", lees ik dat de stad Babyion zeer verfraaid zijnde met hangende tuinen, een van de zeven wonderwerken der wereld was. Welke zijn de andere zes! En waarom worden zij dus ...

De Heraut
HOOGENBIRK
893 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE TEGENHANGER. VERZOEND. (Slot): Daar viel mijn blik op den bewusteloozen jongeling, 'die op het dek lag. Ik wist het, eer hij de oogen weer opsloeg zou hij in golven en vlammen begraven zijn. Daar ligt nu, zoo dacht ik, het ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1269 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE T B-G ENHANCE R. II. WEDERZIEN. Mijnheer Lehman werd diep bewogen door hetgeen hij hoorde, vooral toen zijn bezoeker erbij voegde: > Het schijnt Gods wil en weg, en daarin heb ik te berusten." Hi ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1084 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE TEGENHANGER. I. I. V'ERumziNi; .Vele lezers herinneren zich ongetwijfeld nog e geschiedenis van Stevens, den Amsterdamchen winkeljongen, die door de afgunst van ijn kameraad bijna het leven had verlorenNiet onmogelij ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1025 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE TREEMDE. VIII. DE DERDE. Zooals ik zei, verUepen er ettelijke weken, alvorens men genoegzame zekerheid, had, dat de drie reizigers uit ~ Friesland ' nooit weder zouden keeren.Toen het eindeli ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1061 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Onlangs te Amsterdam zijnde zag ik in de Kalverstraat boven een poort eenige personen afgebeeld. Ik vernam dat het weeskinderen voorstelden en de poort van het Burgerweeshuis was. Er stond een vers bij, aldus: Wij g.oeien vast In tal en last; On ...

De Heraut
W.
HOOGENBIRK
697 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE TREEMDE. VIL IN ONZEKERHEID. Wie indertijd van Amsterdam naar Friesland moest of omgekeerd, reisde in den regel te water met het zoogenaamde beurtschip, dat geregeld bij beurten de reis heen en teru ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1009 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE TREEMDE. VI. WISSELING. Vijf jaren lang leefden Stevens en zijn vrouw tevreden en vergenoegd in het huis aan den Amstelveenschenweg. De baron bezocht zijn kinderen van tijd tot tijd, en was tevreden ...

De Heraut
HOOGENBIRK
975 woorden
van 21