GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.237 resultaten
Filteren
van 324
„honor in honorante” — — et in honorato.

„honor in honorante” — — et in honorato.

Op den paaschmorgeri grijpen we weer naar den tekst van Paulus' woord over God, die den Middelaar van het genadeverbond zoozeer vereerd en verhoogd heeft, dat Hij Hem een naam gaf welke boven allen naam; is.En we realiseeren ons, dat we 'op Paschen toegekomen zijn aan het thema óók van het ...

De Reformatie
K. S.
K. VAN DIJK.
S. GREIJDANUS.
R. H. BREMMER.
K. MEIMA.
P. JASPERSE.
16201 woorden
CORRECTIE.

CORRECTIE.

In ons vorig artikel, bl. 184, kolom 3, regel 8 van onderen (te beginnen bij het slot van het artikel) stond:1947. Lees 1944.K. S. eerediploma. Een der eerste ambtsdragers, die krachtens de onrechtvaardige edicten der synode werd gevonnist, was ds W. G ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
J. WEGGEMANS.
C. VEENHOF.
P. JASPERSE.
P. GROEN
W. NUGTEREN
11711 woorden
Indrukken van de Generale Synode (IV)

Indrukken van de Generale Synode (IV)

„Samensprekings"-perikelen Men weet, hoe het staat met de kwestie der „samenspreking". De desbetreffende commissie 'ontving, met betrekking tot het vraagpunt van eventueel contact, door middel van deputaten, met de synodocratische kerken, ter bestudeeriag, en dit m ...

De Reformatie
K. S.
9822 woorden
DE DOMINEE ZONDER KERK.

DE DOMINEE ZONDER KERK.

Voor enkele weken heeft op den schooldag van het instituut, gevestigd Oudestraat 6 te Kampen, één der sprekers geroemd, dat men de.^crisis te boven was. Doch vrijwel op hetzelfde moment verscheen in „Belijden en Beleven" een brief van een dominee, die nog midden in de crisis zit. Ik heb het oog o ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. S.
W. BOITEN
C. J. BREEN
9476 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK ?

XIII. Een uitvoerige bespreking van het in ons vorig artikel genoemde rapport kan niet worden ondernomen hier; we blijven staan bij enkele hoofdzaken.We zwijgen over de slordige wijze, waarop Calvijn's aan de weerlegging van Servet vastgeknoopt tractaat over ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
H. V.
D. E. C.
K. SCHILDER
9459 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond & ods". (VII.)Verleden week bi-achten •we er bezwaar tegen in, dat prof. Aalders, juist op één der „kardinale" punten van zijn betoog, heil zoekt in de these, dat er een zekere tegenstrijdigheid is tusschen „wezen" en „verschijning" van het verbond.Het doet ons geno ...

De Reformatie
K. S.
K. 'S.
G. B.
A. C. D.
9316 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Er zijn nog synodocraten met herinnering. In „Provinciaile Kb'. Utrecht" (synodocratisch) schrijft ds A. Zwaan van Breukelen over het blad der bezwaarden binnen de synodocratie. We lezen o.m.: De verschijning van dit blad op zichzelf heeft mij verbaasd. En h ...

De Reformatie
K. S.
GUUS BAKKER.
K. S.s
P. D.
8931 woorden
ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREOEN IN DE POLITIEK?

X. Hetgeen we tot nu toe opmerkten, had inzóóverre, of men het er mee eens is of niet, voor ons onderwerp beteekenis, als het de vraag doet stellen: hoe kan de A.-R. partij zich concreet voorstellen, te doen wat haar concept-program van Actie voor 1946 (zie „Ned. G ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
B. HOLWERDA.
B. v. d. Berg.
T. JONGELING
J. J. GROENENDIJK
JOH.E.HUTTEN
8688 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Vragen, waarop geen antwoord komt. We hebben in onze voorgaande artikelen de verbondswi-aak gehandhaafd als essentieel bestanddeel van de verbondsstatuten, óók onder het Nieuwe Testament, En daarmee hebben we voor ons deel op heel wat vragen een antwoord gegeven; v ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
K. SCHILDER.
8667 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Pro{. Hepps misverstanden inzake de algemeene genade. (U.) „Zijden" in het verbotui. — „Onzuivere lucht? " — Dmv ook bij Kuyper en Bavinck en „de vaderen". — Afhankelijkheid en vrijheid, „Schleiermacher" en „Kant". — „Een verbond van één kant IS geen verbond." — Er ...

De Reformatie
K. S.
J. M. S.
8500 woorden
van 324