GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

HET WORDT MOEILIJK. Nooit heb ik in den kerkelijken strijd kunnen gelooven, dat zij, met wie wij in conflict waren gekomen bewust, willens en wetens onwaarheid spraken. . -Ik wilde graag aanvaarden, dat zij toch werkelijk meenden wat zij zeiden en schreven e ...

De Reformatie
D. v. D.
P. M. J. MEKKES.
K. S.
5570 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

De Nieuwe Bedeeling In hare noodzakelijklield en rijke ontferming tegenover de Oude.^) I. Laat mij voorts tex opening van .de lessen van idezen cnrsus u wijzen op 's Heeren Woord in. Matth. 11:25—26: In dieai tijd antwoordde Jezus en ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
D. v. D.
2920 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te Uithuizen: cand. A. Jagersma van Wouterswoude. 's-Gravenhage-West: (2e maal) R. H. Bremmer te Helpman (Groningen).Zuidlaren: (2e maal) G. Janssen te Ten Post. 's-Gravenhage-Scheveningen en te Voorburg: Ds C. H. Lindeboom te Kampen.Veendam: ...

De Reformatie
Ds J. Smelik
L. Geusèbroek
D. v. D.
2555 woorden
POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETEN-SCHAPPELIJKE SCHETSEN

De Joodscbe Staat. I. Bij dte eerste-steenlegging van. d'e Hebreeuwscho Universileil te Jeruzalem in 1918 werd door Dr Ghalm Weizmann, den leider van de Zionistische beweging, een toespraak gehouden. In. deze rede komen een tweetal m ...

De Reformatie
H. M.
D. v. D.
2537 woorden
GEESTELIJKE LEVEN

GEESTELIJKE LEVEN

Alle correspondentie voor deze rubriek rechtstreeks te zenden aan Ds D. v. Dijk, Akkerstraat 26, Groningen. Nog eens: „De Noodleugen". Terwille van de belangstelling, die dit onderwerp onder de lezers vindt, schrijf ik nog éénmaal over „De noodleugen', maar d ...

De Reformatie
D. v. D.
2494 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) „Een Stem van onder de Galerij". Daar is een boekje verschenen onder bovenslaanden titel, geschreven door J. Hollander.D© bedoeling van dit boekje is, dat zich ...

De Reformatie
D. v. D.
2198 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

NOG EENS: VERBIJSTEREND. Eer ik iets ga zeggen over bovenstaand onderwerp een rectificatie.In mijn vorig artikel over „Verbijsterend" heb ik iets verteld over de feesten ter herdenking van de bevrijding, die in Loppersum dit voorjaar werden gehouden.I ...

De Reformatie
D. v. D.
2070 woorden
Prof. Dr Seakle Greijdanus

Prof. Dr Seakle Greijdanus

Want deze is Mg een uitverkoren vat.Handelingen 9:15.Woensdagavond, 19 Mei, des avonds om half acht, stierf, in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis in Zwolle, Professor Dr S. Greijdanus; in volle verzekerdheid des geloofs.Toen is hem gegeven, waar hIj, in volkomen eenswillendhei ...

De Reformatie
D. v. D.
1993 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerk en Socialisme".¹) II. Dr H. dè Vos, predikant te Sneek, stelt de vi-aag waarom de socialisten zoo onverschillig of zelfs vijandig tegenover de Kerk stonden en staan. Zijn antwoord luidt: De kerk schoot tekort ten opzichte van de ...

De Reformatie
D. v. D.
1850 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.)Mag men spreken van „Teksten krjiBen"? II. a Brakel heeft tenslotte nog een tekst, waarop hij laat rusten zijn leer omtrent een onmiddellijke inspraak van den ...

De Reformatie
D. v. D.
1846 woorden
van 13