GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

HET WIL NOG NIET RECHT. Toen ik vroeger, voor den oorlog en dus ook voor de vrijmaking in de Reformatie schreef, had ik nooit gebrek aan onderwerpen. Uit den lezerskring stroomden mij toen de vragen toe, waarop men graag een antwoord had.De reformatorische s ...

De Reformatie
D. v. D.
1258 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

HET WORDT MOEILIJK. Nooit heb ik in den kerkelijken strijd kunnen gelooven, dat zij, met wie wij in conflict waren gekomen bewust, willens en wetens onwaarheid spraken. . -Ik wilde graag aanvaarden, dat zij toch werkelijk meenden wat zij zeiden en schreven e ...

De Reformatie
D. v. D.
P. M. J. MEKKES.
K. S.
5570 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

GESCHREVEN IN HET TESTAMENT. Het is al een heelen tijd geleden, dat ik iets schreef in deze rubriek.Ik hoop, dat de lezers zich zullen herinneren, dat ik het toen had over een artikel van Dr Impeta van Kampen, waarin hij den staf had gebroken over at ik, naa ...

De Reformatie
D. v. D.
1106 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te Uithuizen: cand. A. Jagersma van Wouterswoude. 's-Gravenhage-West: (2e maal) R. H. Bremmer te Helpman (Groningen).Zuidlaren: (2e maal) G. Janssen te Ten Post. 's-Gravenhage-Scheveningen en te Voorburg: Ds C. H. Lindeboom te Kampen.Veendam: ...

De Reformatie
Ds J. Smelik
L. Geusèbroek
D. v. D.
2555 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? VI. De laatste weken zijn weken van groote spanning en beroering geweest.Voorzoover het leven zelf ons niet dwong om ons bezig te houden met iets anders, werd al ons denken en voelen in beslag genomen door dit ééne groote gebeu ...

De Reformatie
D. v. D.
1746 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Een kwade en toch een goede tijd. Een vraag, die tegenwoordig wel leven zal in menig hart is deze: „hoe moet ik de omstandigheden, waarin wij zijn komen te verkeeren, ...

De Reformatie
D. v. D.
1709 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? V. Exegese; zelfstandige exegese, maar dan ook „eerlijke exegese".Wat ik daarmee bedoel zal ieder, die de heerlijke roeping heeft om geregeld precken te maken, onmiddellijk begrijpen.Het komt niet zelden voor, dat wij be ...

De Reformatie
D. v. D.
1293 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Toch niet in orde. Nog een keer kom ik op dien brief terug, waarover ik in mijn vorig artikeltje ook reeds schreef. Het lijkt mij to«, dat onze soldaten er recht op hebben, dat wij volle aandacht schenken aan wat er, in deze moeilijke tijden, bij hen leeft; en de o ...

De Reformatie
D. v. D.
1355 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) ZÓÓ komt bet. Boven mijn vorig artikeltje schreef ik: „Hoe komt dat toch? "Het vervolg hierop heet: „Zóó komt het". Dit stukje wordt mij in de pen gegeven door ...

De Reformatie
D. v. D.
1295 woorden
AN HET HEERLIJK AMBT

AN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? IV. Is de tekst eenmaal gekozen, dan begint de „bewerking" daarvan.Daartoe behoort eerst de exegese.De exegese van de Heilige Sclirift is die arbeid, waarbij ik tracht uit te vinden wat God, in dat bepaalde Schriftgedeel ...

De Reformatie
D. v. D.
984 woorden
van 13